Afbestilling af arrangement

Afbestilling af arrangement på 12 personer og derover, skal rettidigt og ske skriftligt senest 4 uger inden dato for afvikling af det bestilte arrangement.
Under 12 personer skal afbestilling ske rettidigt og skriftligt senest 2 uger inden arrangementet.
 
Godtgørelse: Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet eller reduktion på mere end 10 pct. herefter gælder følgende:
Til og med 6 dage før arrangementet kan vi opkræve en godtgørelse, der svarer til 50 pct. af prisen for de afbestilet ydelser.
Senere end 6 døgn før kan vi kræve en godtgørelse svarende til 75 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.
 
Ved udeblivelse (no show) eller reduktion på selve dagen uanset antal, opkræves arrangementsprisen pr. person.          

Generelle regler

Betaling skal ske netto på arrangementsdagen. Der kan betales med kreditkort eller kontanter. 

Ved reservation af festlokale tillader vi os at opkræve et reservationsgebyr. Gebyret vil blive trukket fra ved den endelige afregning, men refunderes ikke ved eventuel afbestilling.

Vi forbeholder os ret til i særlige tilfælde, at flytte et arrangement til at andet lokale i huset, hvis der er en rimelig grund hertil.

Vi tager forbehold for prisstigninger forårsaget af f.eks. nye grønne afgifter, oliepriser, momsforhøjelser, leverandørstigninger o.lign. der måtte nødvendiggøre det.
 
Ved tvivlsspørgsmål er I altid velkommen til at kontakte os herom på 7538 2222.